Deprecated: Creation of dynamic property Cwis_GDPR_Admin::$default_cookie_types is deprecated in /home/gssgdynia/ftp/wp/wp-content/plugins/cwis-antivirus-malware-detected/includes/gdpr/class-admin.php on line 45

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/gssgdynia/ftp/wp/wp-content/plugins/cwis-antivirus-malware-detected/includes/gdpr/class-admin.php:45) in /home/gssgdynia/ftp/wp/wp-content/plugins/wp-fastest-cache/inc/cache.php on line 412
Zerówka - Gdyńska Szkoła Społeczna
Strona główna » Zerówka

Zerówka

Gdyńska Szkoła Społeczna

ZERÓWKA

W naszej szkole już od kilku lat stwarzamy możliwość nauki i zabawy dla dzieci 6-letnich.
Te lata praktyki pokazują, że pobyt dzieci w szkole pozwala „oswoić” się z nowym środowiskiem i sytuacją, a także łatwo pokonać granice między wiekiem przedszkolnym a wczesnoszkolnym.

METODA PROJEKTU JAKO MODEL PRACY W KLASIE „0” W GDYŃSKIEJ SZKOLE SPOŁECZNEJ

PROJEKT to złożone zadanie, które odbywa się w określonym czasie, i które wymaga podejmowania przez dziecko różnorakich i samodzielnych działań, które przybliżają go do rozwiązania problemu stawianego przy rozpoczęciu projektu (np. projekt Budowla, grupa uczniów wybiera wieżę Eiffla i w ramach projektu dowiaduje się gdzie jest dana budowla, kto ją zaprojektował, kto i kiedy zbudował, za zadanie mają zbudować ją sami. Wybierają materiał i np. z patyczków od lodów budują swoją wieżę Eiffla).
Zadaniem nauczyciela jest podążanie za grupą, za ich zainteresowaniami i potrzebami, wszystko zgodnie z niepodważalną prawdą, że najszybciej i najefektywniej uczymy się tego co nas interesuje.

„Istotne jest to, aby projekt uczył rozwiązywania autentycznych problemów oraz koncentrował się na kwestiach budzących zainteresowanie uczniów. Oczywiście, ogólne ramy merytoryczne projektu zostają nakreślone przez nauczyciela. Przygotowuje on listę zagadnień; określa, jakie umiejętności uczniowie powinni zdobywać i rozwijać; przedstawia koncepcje, które mają zostać opracowane w działaniu. Spośród nich uczniowie wybierają te, nad którymi chcą pracować. Ponadto samodzielnie decydują o sposobach realizacji określonego tematu, formułują problem, interpretują go, analizują i rozwiązują. Warto podkreślić, że nauczyciel może zostawić uczniom swobodę w doprecyzowaniu omawianego zagadnienia.

CO WYRÓŻNIA METODĘ PROJEKTU?

  • INTERDYSCYPLINARNOŚĆ

Z samej swojej istoty metoda ma charakter interdyscyplinarny. Wykonanie projektu wymaga od uczniów samodzielnego opanowania wiedzy z zakresu wielu dziedzin nauczania, zaciera granice między życiem szkolnym i pozaszkolnym.

  • PROGRESYWISTYCZNA ROLA NAUCZYCIELA

Innowacją, w porównaniu z klasycznym podejściem szkolnym, jest obecność nauczyciela nie jako „mistrza”, ale jako towarzysza. Rola nauczyciela jest najważniejsza szczególnie w
pierwszej fazie projektu. Do zadań nauczyciela należy wybór głównego celu projektu i obszaru tematycznego, co odbywa się w konsultacji z uczniami. Nauczyciel nadal kieruje
procesem nauczania i działaniami uczniów, pomaga im, udziela wskazówek i wyjaśnień, jeśli trzeba, jednak przyjmuje inną – trudniejszą rolę – przewodnika, życzliwego doradcy,
sternika procesami grupowymi.

  • PODMIOTOWOŚĆ UCZNIA

Akcent przesuwa się z nauczyciela na ucznia. Realizacja projektu uwzględnia zainteresowania, zdolności dziecka oraz jego potrzeby. Rozwijana jest również umiejętność pracy w grupie, odpowiedzialność za działania własne i grupy.