Strona główna » Wspieranie rozwoju » Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna

ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE ROZWój dziecka

Integracja Sensoryczna

Czym jest Integracja Sensoryczna (SI)?

Integracja sensoryczna to taka organizacja bodźców, która umożliwi ich późniejsze wykorzystanie.

  • To podświadomy proces zachodzący w mózgu, 
  • Porządkuje informacje docierające do zmysłów (smak, zapach, wzrok, słuch, ruch, grawitacja, pozycja ciała w przestrzeni),
  • Nadaje znaczenie temu, co jest aktualnie ważne, poprzez sekwencję informacji, które do nas docierają (np. słuchanie nauczyciela i ignorowanie hałasu docierającego zza drzwi),
  • Pozwala nam celowo działać i celowo reagować na sytuacje, których oświadczamy (tzw. odpowiedź adaptacyjna),
  • Tworzy fundamenty edukacji i zachowań społecznych.

Terapia sensoryczna ma na celu pomoc dzieciom z zaburzoną lub zbyt wolno rozwijającą się umiejętnością integracji bodźców sensorycznych. Jej zadaniem jest nauczenie dziecka jak prawidłowo reagować na wrażenia zmysłowe i oswojenie go z różnorodnością świata. 

Zachowania wskazujące na problemy z integracją sensoryczną:

prawidłowe odbieranie oraz interpretowanie bodźców zmysłowych

ZAKRES ĆWICZEŃ