Strona główna » Czesne

Czesne

Wysokość czesnego W GDYŃSKIEJ SZKOLE SPOŁECZNEJ

Opłaty rekrutacyjne i czesne

Czesne jest płatne przez 12 miesięcy, od września do sierpnia.

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Stowarzyszenia – organu prowadzącego szkołę, czesne od września 2022 r. będzie wynosić:

Klasa 0 - 900 zł miesięcznie za jedno dziecko
Klasy I - VIII - 1000 zł miesięcznie za jedno dziecko

Zniżki:

- 850 zł – miesięcznie dla rodzeństwa za każde dziecko
- 810 zł – miesięcznie dla 3 i więcej rodzeństwa za każde dziecko
- 350 zł - miesięcznie za jedno dziecko dla uczniów z wyższą dotacją

Wpisowe:

- Kl. 0 - 500 zł - jako I rata czesnego za wrzesień
- Kl. I-VIII - 1000 zł - płatne jednorazowo przy podpisaniu umowy
- 350 zł - dla uczniów z wyższą dotacją

Wpłaty czesnego prosimy kierować na konto: 
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Integracji „Tacy Sami54 1440 1026 0000 0000 0363 2768

Istnieje również możliwość wpłaty czesnego w sekretariacie szkoły.

W przypadku umów zawartych po 10 marca 2017 roku, czesne w ostatnim roku nauki płatne jest do końca sierpnia.