Strona główna » O nas » Organy » Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski GSS

Czym jest samorząd uczniowski?

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Członkiem samorządu uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy.

Niezależnie od tego, jak bardzo jesteś zaangażowany w życie szkoły – masz prawo wpływać na to, co się w niej dzieje. Możesz z tego prawa korzystać na różne sposoby – organizując szkolną drużynę piłki nożnej lub projekcje filmowe dla kolegów, uczestnicząc w spotkaniach koła miłośników RPG czy koła historycznego, dekorując salę gimnastyczną na imprezę karnawałową, pisząc artykuły do szkolnej gazetki, tworząc stronę internetową lub organizując wystawę fotografii. Te i wiele innych działań uczniowskich to właśnie aktywność samorządu uczniowskiego – możliwości jest tyle, że każdy może znaleźć coś dla siebie!

Samorząd uczniowski jest organizacją działająca na rzecz uczniów i zarządzana przez uczniów. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych. To uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował. Dlatego pole działania samorządu jest właściwie nieograniczone.

Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Samorząd poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły, może współdecydować o sprawach jej dotyczących. Ustawa o systemie oświaty mówi, że Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

Samorząd jest organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli, mogą uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu. Daje to każdemu uczniowi szansę znalezienia swojego miejsca w szkole.

Samorząd Uczniowski 2022/2023

WYNIKI WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GSS W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Samorząd Uczniowski GSS 2022/2023 już rozpoczął działanie 🙂. Jego skład prezentuje się następująco:

Nowemu Samorządowi życzymy wiele sił i zapału w realizowaniu swoich pomysłów.
A z pomysłami naszego SU GSS (powstanie z nich wkrótce plan działania) można zapoznać się na poniższych plakatach.

Samorząd Uczniowski 2020/2021

PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I PLAN PRACY SU W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Na ostatnich dwóch, bardzo pracowitych zebraniach (które odbyły się 14 i 20 października) nowo wybrani przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego podzielili się zadaniami i ułożyli plan pracy na rok szkolny 2021/2022.

Nasz plan pracy wygląda tak - chcemy zrealizować trochę imprez i konkursów dla uczniów np:

Myślimy także o projektach, które albo ułatwią i umilą życie uczniów w naszej szkole albo będą im dawały możliwość wykazania swoich zdolności i umiejętności. Chcielibyśmy:

Mamy nadzieję, że nasz plan Wam się podoba i że przy wsparciu Uczniów, Nauczycieli i Rodziców uda się go zrealizować.