Strona główna » Dysfunkcja wzroku » Zajęcia tyflologiczne (wspieranie koordynacji wzrokowo-ruchowej i usprawnianie widzenia)

Zajęcia tyflologiczne (wspieranie koordynacji wzrokowo-ruchowej i usprawnianie widzenia)

Zajęcia teurapeutyczne dal dzieci niewidomych i niedowidzących

Zajęcia tyflologiczne (wspieranie koordynacji
wzrokowo-ruchowej i usprawnianie widzenia)

Terapia widzenia polega na usprawnianiu wzroku, tj. na rozwijaniu umiejętności posługiwania się nim, a tym samym na lepszym wykorzystywaniu widzenia w codziennym funkcjonowaniu.


Wspieranie koordynacji wzrokowo- ruchowej o pracy oko- ręka – to nad tym pochylamy się każdego dnia czyniąc świat dzieci z dysfunkcją wzroku coraz bardziej czytelnym, przejrzystym i kolorowym.

Zajęcia tyflologiczne dla dzieci niewidomych i niedowidzących to mile spędzony czas. Poszerzamy horyzonty, z uśmiechem na ustach, z poczuciem dobrze zagospodarowanego czasu poświęconego koordynacji wzrokowo- ruchowej, wspomagania w zakresie działań oko- ręka, orientacji na małej i dużej przestrzeni. Działamy! Każdego dnia!

Rehabilitacja wzroku obejmuje:

Celem jest:

Widzieć mózgiem, znaczy wykorzystać każdą właściwość docierającego obrazu, punkty, linie, cienie, do przekształcenia w użyteczną informację. Możemy uczyć dzieci wielu technik poprawienia, jakości widzenia, ale naprawdę terapia spełnia swoją rolę wtedy, gdy zaszczepimy dziecku chęć samodzielnego interpretowania obrazu.

Cele ogólne pracy indywidualnej z uczniem słabo widzącym.

Cele szczegółowe indywidualnej pracy z uczniem słabo widzącym

Usprawnianie widzenia i ćwiczenia koordynacji

ZAKRES ĆWICZEŃ

ISTOTNE w pracy z uczniem niewidomym

Stosowanie metod aktywizujących, które:
– umożliwią i dostarczą  jak największą ilość bodźców wzrokowych oraz słuchowych
– będą stymulować ogólny rozwój dziecka poprzez usprawnianie motoryki, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz analizatorów wzroku i słuchu.

I Usprawnianie widzenia:

II Ćwiczenia koordynacji wzrokowo – ruchowej stosowane na zajęciach rewalidacyjnych, np.:

(zadania realizowane w bardzo dużym zakresie jedynie pod powiększalnikiem):

III Ćwiczenia koordynacji wzrokowo – ruchowej stosowane na zajęciach Korekcyjno- kompensacyjnych (z tyflopedagogiem), np.: