Deprecated: Creation of dynamic property Cwis_GDPR_Admin::$default_cookie_types is deprecated in /home/gssgdynia/ftp/wp/wp-content/plugins/cwis-antivirus-malware-detected/includes/gdpr/class-admin.php on line 45

Deprecated: Creation of dynamic property ElementorPro\Plugin::$updater is deprecated in /home/gssgdynia/ftp/wp/wp-content/plugins/elementor-pro/plugin.php on line 488

Deprecated: version_compare(): Passing null to parameter #2 ($version2) of type string is deprecated in /home/gssgdynia/ftp/wp/wp-content/plugins/elementor/core/experiments/manager.php on line 167
Rekrutacja - Gdyńska Szkoła Społeczna
Strona główna » Rekrutacja

Rekrutacja

Rekrutacja 2024/2025

Zakończył się proces rekrutacji do klas 0 w GSS przy ul. Wolności i przy ul. Tetmajera w Gdyni.

Istnieje możliwość zapisu na listę rezerwową.

Trwają spotkania  rekrutacyjne  do klas 1, które zakończą się w styczniu.

W lutym/marcu planowane są spotkania rekrutacyjne do klas IV.

Trwają już zapisy na rok szkolny 2025/2026, 2026/2027

Zasady rekrutacji do kl. 0-VIII szkoły podstawowej:

1. Rozmowa dziecka ze szkolnym psychologiem.

2. Rozmowa rodziców z wychowawcą klasy.

3. W przypadku zapisu dziecka do klasy 0 lub klasy 1 na rozmowę z wychowawcą należy dostarczyć wypełniony kwestionariusz:

KWESTIONARIUSZ DO KL. 0

KWESTIONARIUSZ DO KL. 1

4. Uczniowie klas IV-VIII piszą test multiprzedmiotowy (matematyka, j. polski, j. angielski, historia, przyroda).

5. W przypadku chęci zapisu dziecka od klasy II,  należy dostarczyć:
– świadectwo  z poprzedniej klasy,
– oceny z półrocza danej klasy, jeśli zmiana szkoły następuje w drugim półroczu
– oraz opinię lub orzeczenie z poradni, jeśli takie dziecko posiada.

FORMULARZ KONTAKTOWY  Informujemy, że wypełnienie i przekazanie formularza jest równoznaczne
  z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacyjnego.

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej „Rodo”, informujemy Państwa, że:

  – Administratorem danych jest Gdyńska Szkoła Społeczna (ul. Kapitańska 37, 81-249 Gdynia), zwana dalej „GSS”;

  – celem przetwarzania podanych przez Państwa danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji do GSS (zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b Rodo);

  – podanie danych jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia wniosku o przyjęcie do GSS oraz ewentualnego zawarcia umowy;

  – dane będą przechowywane przez okres 1 roku od zakończenia procesu rekrutacji;

  – w przypadku podpisania umowy podane przez Państwa dane zostaną przetworzone na potrzeby wprowadzenia ucznia do Ewidencji Uczniów GSS oraz podjęcia dalszych czynności związanych z realizacją umowy i przejęciem obowiązku szkolnego przez GSS;

  – przysługuje Państwu prawo dostępu do przekazanych danych, a także do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie bez wpływu
  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: gdynia@gss.edu.pl