Deprecated: Creation of dynamic property Cwis_GDPR_Admin::$default_cookie_types is deprecated in /home/gssgdynia/ftp/wp/wp-content/plugins/cwis-antivirus-malware-detected/includes/gdpr/class-admin.php on line 45

Deprecated: Creation of dynamic property ElementorPro\Plugin::$updater is deprecated in /home/gssgdynia/ftp/wp/wp-content/plugins/elementor-pro/plugin.php on line 488

Deprecated: version_compare(): Passing null to parameter #2 ($version2) of type string is deprecated in /home/gssgdynia/ftp/wp/wp-content/plugins/elementor/core/experiments/manager.php on line 167
Mały Mistrz - Gdyńska Szkoła Społeczna
Strona główna » Projekty » Mały Mistrz

Mały Mistrz

Projekty Gdyńska Szkoła Społeczna

Mały Mistrz

Klasa II a zdobywa sprawność piłkarza 

Od roku szkolnego 2015/2016 uczniowie naszej szkoły uczestniczą w ogólnopolskim programie „Mały Mistrz”. W poprzednim roku szkolnym byli to uczniowie klas Ia i Ib, w roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klas I oraz w ramach kontynuacji programu uczniowie klas IIa i IIb.

Uczniowie klasy 2a na zajęciach w dniu 21 lutego 2017r., w ramach realizacji projektu „Mały Mistrz”, zdobywali sprawność piłkarza.

O programie

Program „Mały Mistrz” skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a jego idą jest propagowanie aktywnej postawy. Formuła „Małego Mistrza” opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką.

Te bloki teRowerzysta-TurystaGimnastyk-TancerzSaneczkarz-Narciarz-ŁyżwiarzPiłkarzLekkoatletaPływak-Wodniak.

Poszczególne bloki (sporty) przedstawione są w układzie czasowym zgodnym z rokiem szkolnym i dostosowane między innymi do warunków atmosferycznych. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, żeby na nauczyciel realizował program według własnej koncepcji dopasowanej do możliwości placówki oświatowej.

Zaproponowane sprawności mogą być prowadzone przez nauczyciela w ciągu trzech lat nauki w klasach I–III, z tym, że z każdym rokiem zwiększają się wymagania, którym powinno sprostać dziecko. Nauczyciel może w kolejnych latach zmieniać niektóre sprawności i np. w I klasie w ramach sprawności “Piłkarz” realizować zajęcia piłki nożnej, a w następnych latach np. koszykówki czy siatkówki.

Uczniowie po opanowaniu kolejnych sprawności i umiejętności ruchowych otrzymują odznakę, którą wklejają do specjalnej legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje tytuł Małego Mistrza.

Program Małego Mistrza pomaga nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej i współpracującym nauczycielom wychowania fizycznego w:

  • dostosowaniu zajęć w klasach I-III do nowej podstawy programowej,
  • monitorowaniu stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów szkół podstawowych,
  • zintegrowaniu zajęć ruchowych z innymi zadaniami edukacyjnymi.

Korzyści z udziału w programie

  • Nauczyciel i szkoła przystępujący do programu Mały Mistrz deklarują realizację cyklu zajęć  i sprawdzianów dla dzieci, które zapoznają je z nowymi formami aktywności fizycznej. Poprzez ciągłość trwania programu w klasach I–III będzie można zbadać rozwój umiejętności każdego dziecka.
  • Bardzo ważnym elementem jest również pokazanie zintegrowania zajęć aktywności fizycznej z innymi umiejętnościami zapisanymi w obecnej podstawie programowej nauczania w klasach I–III. Nauczyciel otrzymuje dużą autonomię w realizacji programu. Może np. w przypadku niemożliwości realizacji którejś ze sprawności zastąpić ją inną.
  • Program zakłada cykl szkoleń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej zapoznających ich z nowoczesną wiedzą na temat wychowania fizycznego i zdrowotnego. Mały Mistrz daje także możliwość udziału rodzicom, którzy włączą się w cykl przygotowań dzieci do zdobywania poszczególnych umiejętności i  prób zaliczeniowych, a także będą informowani przez nauczycieli na bieżąco o stanie sprawności dziecka i postępach.