Strona główna » Szkoła podstawowa

Szkoła podstawowa

Gdyńska Szkoła Społeczna

Szkoła podstawowa 

Dziecko w centrum naszej uwagi:

Co dajemy Waszym dzieciom?


 • Kameralna szkoła – wszystkie dzieci dobrze znane, obcy nie „kręcą się” po szkole.
 • Małe klasy – nauczyciel ma czas dla każdego dziecka, zna jego mocne i słabe strony, umiejętnie wspiera (grupa do 18 osób).
 • Metody i formy pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.
 • Zajęcia prowadzone metodą projektów w oparciu o naukę przez doświadczenie (lekcje muzealne, teatralne, kinowe, warsztaty terenowe) oraz  z wykorzystaniem elementów metody Weroniki Scherborn, metody Dobrego Startu, ortofrajdy oraz Dennison’a.
 • PRZYGOTOWUJEMY DO PAŃSTWOWYCH EGZAMINÓW JĘZYKOWYCH
 • Od 2012 roku prowadzone są treningi Bioofeedback z uzyciem specjalistycznego sprzętu.
 • Szereg działań edukacyjno-integracyjnych realizowanych w formie jednodniowych wycieczek i kilkudniowych wyjazdówpółkolonii zimowych i kolonii letnich.
 • Język angielski – 5 – 6 godzin w tygodniu z rozszerzonym programem (podział klas na grupy według stopnia zaawansowania)
 • Język hiszpański lub niemiecki – 2 godziny w tygodniu w klasach IV – VI jako drugi język obowiązkowy.
 • Zajęcia na basenie (1 godzina w tygodniu).
 • Możliwość zdobycia karty pływackiej, rowerowej i motorowerowej.
 • Gimnastyka korekcyjna oraz zajęcia ogólnorozwojowe.
 • Liczne koła zainteresowań – odbywają się zaraz po lekcjach.
 • Rodzice współuczestniczą przy organizacji życia szkoły.
 • Nauczyciele zawsze dostępni na indywidualne rozmowy, wszelkie problemy wychowawcze rozwiązujemy natychmiast, poprzez bieżące spotkania i rozmowy z rodzicami.
 • Terapia pedagogiczna.
 • Zajęcia logopedyczne.
 • Zajęcia z nauki udzielania pierwszej pomocy.
 • Zajęcia szachowe w klasach „0” – III
 • Dzieci klas „0” – III mają zapewnioną opiekę świetlicową od 07.00 do 17.00 Świetlica dla klas IV – VI w godzinach 14.00 – 17.00.

Nasza Szkoła

Gdyńska Szkoła Społeczna założona została przez grupę nauczycieli i rodziców w 1990r. Placówka jest prowadzona przez Stowarzyszenie Nauczycieli w Gdyni z siedzibą przy ul. Wolności 20. W kwietniu 2005 roku stowarzyszenie zmieniło nazwę na: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Integracji „TACY SAMI” oraz otrzymało status organizacji pożytku publicznego, Misja Szkoły Chcemy, aby nasza szkoła była miejscem, do którego dzieci przychodzą z radością. Radość ta powoduje, że uczą się chętnie i lepiej, są bardziej odpowiedzialne za siebie i innych. Przygotowują się ,aby w dorosłym życiu osiągnąć sukcesy. Szczególną opieką otaczamy dzieci niewidome i niedowidzące.


Na co kładziemy nacisk Staramy się, aby uczeń bardzo dobrze czuł się w murach szkolnych, aby zajęcia lekcyjne były ciekawe i na wysokim poziomie. Dzięki niewielkim klasom nauczyciele mają możliwość nawiązania indywidualnego kontaktu z każdym uczniem.