Strona główna » Wspieranie rozwoju » Pozytywna Dyscyplina

Pozytywna Dyscyplina

ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE ROZWój dziecka

Pozytywna Dyscyplina

Czym jest Pozytywna Dyscyplina?

Pozytywna Dyscyplina – metoda wychowawcza, filozofia życia – oparta jest na szacunku i empatii. Pozwala traktować młodego człowieka uprzejmie i stanowczo, a także otwiera nowe horyzonty w komunikacji opartej na wzajemnym szacunku.

Pozytywna Dyscyplina dostarcza narzędzia i techniki, dzięki którym możemy wpierać rozwój samodyscypliny, odpowiedzialności i samodzielności u dzieci. Skuteczniej możemy rozwijać u dzieci zaradność, budować poczucie własnej wartości i pewności siebie.

Pozytywna Dyscyplina pomaga również zrozumieć, że: Dzieci zachowują się lepiej, kiedy czują się lepiej.

Pozytywna Dyscyplina umożliwia dorosłym i dzieciom odczuwać większą radość, harmonię, zachęca do współpracy i do wzajemnego szacunku oraz miłości w życiu i relacjach.

Na muzyce grała melodia w naszych sercach. Uczniowie na jeden dzień mogli stać się jednym z czterech zwierząt w dżungli: lew, orzeł, żółw albo kameleon.

Ćwiczenie z Pozytywnej Dyscypliny pokazało, że to, co dla jednych jest zaletą, dla innych może być wadą. Każdy ma prawo do godności i szacunku.

Trenowaliśmy umiejętność współpracy i argumentowania własnego zdania.