Strona główna » Promocja Zdrowia

Promocja Zdrowia

Promocja Zdrowia


 „Wychowanie leży u podstaw dobrze ukształtowanych postaw prozdrowotnych uczniów – nie tylko w stosunku do siebie, ale także społeczności, w której żyją”.

Seweryn Sulisz

Bank Dobrych Praktyk z zakresu promocji zdrowia