Strona główna » Aktualności » Plan Daltoński

Plan Daltoński

Od roku szkolnego 2018 rozpoczęliśmy  wdrażanie w pracy

dydaktyczno-wychowawczej pedagogikę planu daltońskiego.

Twórczynią tego systemu jest amerykańska nauczycielka Helena Parkhurst (1887-1957). Plan daltoński zyskał popularność dlatego, że umożliwia dostosowanie tempa nauki do rzeczywistych możliwości ucznia, wdraża Dziecko do polegania na sobie, budzi inicjatywę i samodzielność w działaniu jak i myśleniu, wyrabia poczucie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania.

Helen Parkhurst oparła swój plan edukacyjny na trzech głównych zasadach:

1. Nauka wolności
2. Nauka samodzielności
3. Nauka współpracy

Edukacja daltońska  przede wszystkim umożliwia Dzieciom:
– swobodę w wykonywaniu działań,
– naukę odpowiedzialności za siebie i za innych,
– zapewnienie realizacji działań we własnym tempie i czasie,
– możliwość włączenia w różnego rodzaju aktywności jednocześnie,
– naukę respektowania innych,
– naukę umiejętności oceniania swojej pracy i współpracy z innymi.