BRAWO MY!

Zdrowe śniadania, owoce i warzywa w szkole, realizacja projektów edukacyjnych typu „ Bezpieczna +”, „ Trzymaj formę” i inne, aktywne przerwy, fakultety sportowe i przedmiotowe, różne działania w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, rozwój kompetencji społecznych, organizacje wystaw i wieczorków literackich naszych uczniów – za te i inne działania otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie przyznany przez Pomorskiego Kuratora Oświaty Panią Monikę Kończyk.

Gratuluję koordynatorom działań p. Joannie Woloszyk, p. Justynie Sudzik i p. Tomaszowi Wołoszykowi, wszystkim Nauczycielom – organizatorom działań w ramach życia szkoły, Rodzicom wspierającym, ale także inicjującym szereg tych działań, Samorządowi Uczniowskiemu, a także każdemu Uczniowi kreatywnie i aktywnie działającemu dla siebie i innych.

Brawo My!