Strona główna » Sukcesy » Wyniki egzaminów » SPRAWDZIANY – szkoła podstawowa

SPRAWDZIANY – szkoła podstawowa

Wyniki egzaminów

SPRAWDZIANY – szkoła podstawowa

Wyniki egzaminów ósmoklasisty na tle Gdyni, województwa pomorskiego i Polski 2019/2020

Wyniki egzaminów ósmoklasisty na tle Gdyni, województwa pomorskiego i Polski 2018/2019

Wyniki sprawdzianu 2016 klas VI GSS na tle Trójmiasta, województwa i Polski

Serdecznie gratulujemy bardzo dobrych wyników 🙂

Gratulujemy uczniom klas szóstych bardzo dobrych wyników w Sprawdzianie 2015 !!!

*) Skala staninowa określa miejsce szkoły w porównaniu do wyników w kraju.