Judo

Zajęcia z elementami judo to przede wszystkim trening sprawności i umiejętności