Deprecated: Creation of dynamic property Cwis_GDPR_Admin::$default_cookie_types is deprecated in /home/gssgdynia/ftp/wp/wp-content/plugins/cwis-antivirus-malware-detected/includes/gdpr/class-admin.php on line 45

Deprecated: Creation of dynamic property ElementorPro\Plugin::$updater is deprecated in /home/gssgdynia/ftp/wp/wp-content/plugins/elementor-pro/plugin.php on line 488

Deprecated: version_compare(): Passing null to parameter #2 ($version2) of type string is deprecated in /home/gssgdynia/ftp/wp/wp-content/plugins/elementor/core/experiments/manager.php on line 167
Uczeń w centrum uwagi - Gdyńska Szkoła Społeczna
Strona główna » Aktualności » Uczeń w centrum uwagi

Uczeń w centrum uwagi

Szkoła realizuje koncepcję pracy nastawionej na ucznia.

Staramy się, by nasza szkoła była miejscem, gdzie dziecko ma możliwość kreowania swojej własnej osoby i ścieżki rozwoju. W ramach różnych działań może rozwijać własne umiejętności, zainteresowania i talenty w sposób spersonalizowany – począwszy od indywidualnego podejścia w czasie zajęć lekcyjnych, poprzez innowacyjne metody i narzędzia edukacyjne, po „tutorową”, indywidualną opiekę oraz różnorakie formy zajęć dodatkowych.

Centralną rolę we wszelkich działaniach szkoły odgrywa uczeń, a nauczyciele pełnią rolę coachów  dbających o indywidualny rozwój uczniów, wspierają.

W oparciu o pakiet testów on-line dotyczących inteligencji wielorakiej, w ramach projektu indywidualni.pl określane są mocne strony dziecka, jego talenty, rozpoznawany jest indywidualny styl uczenia się dla każdego ucznia, co pozwala  dobrać odpowiednie formy, metody i sposoby efektywnego uczenia się oraz  metody i techniki aktywnego nauczania. Wiele założeń programowych realizowanych jest w formie projektów, które pozwalają rozwijać umiejętności potrzebne naszym uczniom teraz i niezbędne w przyszłości. Podczas twórczych , kreatywnych zajęć angażujących uczniów do współpracy rozwijana jest nie tylko wiedza i umiejętności, ale i kompetencje społeczne.

Nie pochylaj się nad dzieckiem, kucnij, usiądź, poszukaj- brzmi nasze motto.

– „Nie tylko słuchamy, ale i słyszymy”.

– „Staramy się realizować marzenia i wizje uczniów- nie własne”.

-„Zmieniamy plan działania w czasie zajęć, widząc aktualne potrzeby naszych uczniów

”- mówią nauczyciele.

Realizowana w szkole innowacja pedagogiczna  „Wychowac czlowieka madrego”pozwala  przeszkolonej kadrze nauczycieli -tutorow  czuwac nad indywidualnym rozwojem  samodzielności i poczucia odpowiedzialności uczniów za swój proces uczenia się, poprzez doskonalenie takich umiejętności jak: samodyscyplina, planowanie własnego rozwoju, prawidłowy wybór drogi życiowej, wyznaczanie celów i konsekwentne realizowanie przyjętych planów. Takie działanie wpływa na wzrost u uczniów samoakceptacji i poczucia wartości własnej, otwartości i życzliwości dla innych – dzięki czemu stają się oni odważniejsi w głoszeniu własnych poglądów i podejmowaniu samodzielnych decyzji.

Sukces edukacyjny możliwy jest dzięki współpracy i zaangażowaniu nie tylko uczniów i nauczycieli, ale także rodziców, którzy odgrywających aktywną rolę w życiu naszej szkoły. Często uczestniczą w rozwoju całej społeczności szkolnej, nie tylko własnych dzieci np. prowadząc warsztaty o swoim zawodzie, zajęcia dodatkowe związane z własnymi umiejętnościami i zainteresowaniami (zajęcia z ceramiki, kroju i szycia itd.)

Za wszystkie podejmowane w szkole działania mające na celu wspomaganie rozwoju uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji, Gdyńska Szkoła Społeczna otrzymała, podczas zewnętrznej ewaluacji problemowej przeprowadzonej  przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku- organu nadzorującego pracę szkoły, najwyższa ocenę określającą spełnianie wymagań na poziomie A.