SPRAWDZIANY – szkoła podstawowa


Wyniki egzaminów ósmoklasisty na tle Gdyni, województwa pomorskiego i Polski 2019/2020

 kliknij, aby powiększyć 🙂


Wyniki egzaminów ósmoklasisty na tle Gdyni, województwa pomorskiego i Polski 2018/2019

 kliknij, aby powiększyć 🙂


Wyniki sprawdzianu 2016 klas VI GSS na tle Trójmiasta, województwa i Polski

Serdecznie gratulujemy bardzo dobrych wyników yes


Gratulujemy uczniom klas szóstych bardzo dobrych wyników w Sprawdzianie 2015 !!!


Wcześniejsze wyniki w skali staninowej  TUTAJ  smiley

*) Skala staninowa określa miejsce szkoły w porównaniu do wyników w kraju.