SPRAWDZIANY – szkoła podstawowa


 Wyniki sprawdzianu 2016 klas VI GSS na tle Trójmiasta, województwa i Polski

Serdecznie gratulujemy bardzo dobrych wyników yes


Gratulujemy uczniom klas szóstych bardzo dobrych wyników w Sprawdzianie 2015 !!!


Wcześniejsze wyniki w skali staninowej  TUTAJ  smiley

*) Skala staninowa określa miejsce szkoły w porównaniu do wyników w kraju.