Deprecated: Creation of dynamic property Cwis_GDPR_Admin::$default_cookie_types is deprecated in /home/gssgdynia/ftp/wp/wp-content/plugins/cwis-antivirus-malware-detected/includes/gdpr/class-admin.php on line 45

Deprecated: Creation of dynamic property ElementorPro\Plugin::$updater is deprecated in /home/gssgdynia/ftp/wp/wp-content/plugins/elementor-pro/plugin.php on line 488

Deprecated: version_compare(): Passing null to parameter #2 ($version2) of type string is deprecated in /home/gssgdynia/ftp/wp/wp-content/plugins/elementor/core/experiments/manager.php on line 167
REKRUTACJA - Gdyńska Szkoła Społeczna
Strona główna » Aktualności » REKRUTACJA

REKRUTACJA

Wysokość czesnego Gdyńska Szkoła Społeczna

Opłaty rekrutacyjne / czesne GSSP

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Stowarzyszenia – organu prowadzącego szkołę, czesne od września 2017 r. wynosi:

800 zł – klasa I – VIII sp.

Zniżki:

650 zł – za rodzeństwo (dwoje)
610 zł – za rodzeństwo ( troje i więcej)

Wpisowe:

700 zł - jednorazowo przy podpisaniu umowy

Wpłaty czesnego prosimy kierować na konto: 
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Integracji „Tacy Sami54 1440 1026 0000 0000 0363 2768

Istnieje również możliwość wpłaty czesnego w sekretariacie szkoły.

Szkoła społeczna Gdynia

Zasady rekrutacji do kl. 0-VIII szkoły podstawowej:

1. Rozmowa dziecka ze szkolnym psychologiem.

2. Rozmowa rodziców z wychowawcą klasy.

3. W przypadku chęci zapisu dziecka od zerówki, na rozmowę z wychowawcą należy dostarczyć:
– wypełniony kwestionariusz

4. Uczniowie od klasy II – III piszą test z j. angielskiego, warunkujący przydział do grupy językowej.

5. Uczniowie klas IV-VIII piszą test multiprzedmiotowy (matematyka, j. polski, historia, przyroda).

6. W przypadku chęci zapisu dziecka od klasy II,  należy dostarczyć:
– świadectwo  z poprzedniej klasy,
– oceny z półrocza danej klasy, jeśli zmiana szkoły następuje w drugim półroczu
– oraz opinię lub orzeczenie z poradni, jeśli takie dziecko posiada.

Szkoła społeczna Gdynia

KWESTIONARIUSZ KONTAKTOWY

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Informujemy, że wypełnienie i przekazanie kwestionariusza jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacyjnego.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej „Rodo”, informujemy Państwa, że:

– Administratorem danych jest Gdyńska Szkoła Społeczna (ul. Kapitańska 37, 81-249 Gdynia), zwana dalej „GSS”;

– celem przetwarzania podanych przez Państwa danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji do GSS (zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b Rodo);

– podanie danych jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia wniosku o przyjęcie do GSS oraz ewentualnego zawarcia umowy;

– dane będą przechowywane przez okres 1 roku od zakończenia procesu rekrutacji;

– w przypadku podpisania umowy podane przez Państwa dane zostaną przetworzone na potrzeby wprowadzenia ucznia do Ewidencji Uczniów GSS oraz podjęcia dalszych czynności związanych z realizacją umowy i przejęciem obowiązku szkolnego przez GSS;

– przysługuje Państwu prawo dostępu do przekazanych danych, a także do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: gdynia@gss.edu.pl