Strona główna » Strefa Ucznia » Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

Propozycja zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2020/2021

UWAGA! W sprawie terminu rozpoczęcia zajęć czy zapisu na zajęcia prosimy o kontaktowanie się,
za pośrednictwem Librusa, ze wskazanymi nauczycielami prowadzącymi dane zajęcia.

DLA KAŻDEGO

 1. Music band – tworzymy zespół muzyczny – zajęcia muzyczne z Emily (wolontariuszką z Niemiec) – wtorek 14.20-15.05 – prowadząca p. Aleksandra Mróz
 2. Warsztaty foto – zajęcia fotograficzne, podstawy fotografii, sesje zdjęciowe – czwartek 15.10-15.55- prowadząca p. Aleksandra Mróz
 3. Wolontariat – Liderzy Zmian – regularne zajęcia, akcje, kampanie społeczne – środa 14.20-15.05 lub 15.10-15.55 – prowadząca p. Aleksandra Mróz
 4. Socjoterapia – daj moc – zajęcia grupowe, skupiające się na rozwoju osobistym – czwartek 14.20-15.05- prowadząca p.  Aleksandra Mróz
 5. Mindfulness – lekcje uważności 8 tyg. kursy dla dzieci, rodziców, lekcje uważności, dające odetchnienie nam w tych dziwnych czasach – piątek godz. 17.00-18.00 lub 18.00-19.00 lub 19.00-20.00- prowadząca p. Aleksandra Mróz, p. Mirosława Sakłak
 6. Zrób to sam – młotek, kombinerki, drewno zajęcia rozwijające umiejętności manualne
  rzeźbienie, budowanie, konstruowanie – wtorek 15.10-15.55- prowadząca p. Aleksandra Mróz

DLA KLAS 0-3

 1. Zajęcia muzyczno- ruchowe z elementami rytmiki dla calej gr 0 – środa 13.30-14.15- prowadząca  p. Małgorzata Miechowska
 2. Przyjaciele Zipiego – zajęcia uczące radzenia sobie z emocjami – dla całej kl. 1 – piątek godz. 12.15- 13.00- prowadząca p. Joanna Murdzia
 3. Zabawy z j. hiszpańskim dla kl. 1-3 – piątek godz. 14.20-15.05 (od 25.09) – prowadząca p.  Anna Dusza
 4. Zajęcia taneczne dla kl. 0-3 –  środa 14:20- 15.05 – prowadząca p. Beata Kącicka
 5. Zajęcia plastyczne „Kreatywka” dla kl. 1-2 i 3-4 zamiennie – czwartek godz. 15.10-15.55- prowadzący  p. Małgorzata Miechowska
 6. Slimy
 • dla kl. 0-1- poniedziałek godz. 14.20-15.05
 • dla kl. 2-3- poniedziałek godz. 15.10-15.55- prowadzący p. Lange (zapisy u p. dyrektor)
 1. Robotyka z klockami Lego
 • dla kl. 0-2- środa godz. 15.05-16.05
 • dla kl. 3- czwartek  godz. 14.20-15.20
  – prowadzący firma zewnętrzna, zajęcia odpłatne,  zapisy pod nr tel. 727 917 571
 1. Parkur- zajęcia prowadzone przez firmę zewnętrzną- termin do ustalenia
 2. Zajęcia przygotowujące do konkursu Kangur Matematyczny dla kl. 2 i 3 – na zmianę- wtorek godz. 15.10- prowadząca p. Katarzyna Mieloszyńska
 3. Młody odkrywca- zajęcia mające na celu poznanie tajemnic otaczającego nas świata dla kl. 2 – środa godz. 14.20- prowadząca p. Katarzyna Mieloszyńska

DLA KLAS 4-8

 1. Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego dla klas 7 – poniedziałki w godz. 15.10 – 15.55 –  prowadząca p. Agnieszka Cur
 2. Przygotowanie do konkursów z j.angielskiego – kl. 8 gr. P. Marleny Półtorak – środa godz. 14.20-15.05
 3. Przygotowanie do egzaminu z j. angielskiego dla 8 kl – środa godz. 15.10-15.55 – gr p. Marleny Półtorak – on-line czwartek godz. 18.30 – grupa p. Małgorzaty Walaszczyk
 4. Zajęcia wspierająco-rozwojowe z j. angielskiego dla kl.5 –  poniedziałek 14.20-15.05- prowadząca Aleksandra Szczepińska
 5. Przygotowanie do konkursów z j.angielskiego klasy 6 i 7 –  piątek godz. 13.30-14.15- prowadząca  Aleksandra Szczepińska
 6. Konsultacje z j. hiszpańskiego dla klas 4-8 – piątek godz. 13.30 – 14.15 (od 25.09)- prowadząca p. Anna Dusza
 7. Konsultacje / zaj. wyrównawcze z j. polskiego dla uczniów z klas: IV a / IV b / VI a – w zależności  od zgłaszanych potrzeb uczniów lub sugestii nauczyciela  (indywidualne lub grupowe) – poniedziałek, godz. 14:20 – 15:05- prowadzący  p. Marek Stożyński (po osobnym umówieniu się)
 8. Zaj. przygotowujące do konkursów – kl. VII b (j. polski) – środa, co drugi tydzień,  godz. 14:20 – 15:05 -prowadzący p. Marek Stożyński
 9. Zajęcia przygotowujące do egzaminu kl.8. z j. polskiego  – poniedziałek  godz. 14.20. – stacjonarnie lub poniedziałek   godz. 17.00. na zoomie- prowadząca p. Katarzyna Dzierżanowska
 10. Zajęcia warsztatowe z j. polskiego przygotowujące do konkursów lub rozwijające umiejętności polonistyczne będą ustalane z Uczniami i Rodzicami w klasach V, VI b, VII a  i VIII na bieżąco według potrzeb – prowadząca Katarzyna Dzierżanowska
 11. Zajęcia z historii – w środy w godz.15.10-15.55, co drugi tydzień na zmianę – prowadząca p. Agnieszka Rusakiewicz
 • zajęcia dla. klas. 7-8 SP przygotowujące do konkursów z historii – począwszy od 30.09, kolejne 2 tygodnie później
 • zajęcia dla klas 4-6 SP Kółko historyczne – rozwijanie pasji i zainteresowań historią  sztuki, genealogią, heraldyką itp. (ewentualne przygotowania do konkursów tematycznych w razie potrzeby) – praca metodą projektu, prezentacji, wykonywania prac plastycznych itp.) – pierwsze zajęcia 07.10., kolejne 2 tygodnie później
 1. Przygotowanie do egzaminu dla kl.8 z matematyki – wtorek godz. 15.10-15.55- prowadzący p. Jolanta Kulikowska
 2. Zajęcia wyrównawcze z matematyki klasy IV – wtorek godz.14:20-15:05- prowadzący p. Jolanta Kulikowska (co dwa tygodnie na zmianę z Dziką Klasą- prowadzący Jolanta Kulikowska
 3. Przygotowanie do konkursów matematycznych dla kl. 7-8/konsultacje z matematyki dla klas 6-7- termin do ustalenia po utworzeniu się grup- prowadzący p. Włodek Piotrowski
 4. Konsultacje z GEOGRAFII, PRZYRODY, J.NIEMIECKIEGO I FIZYKI – poniedziałek  od 5 października 2020, o godz. 15.10- prowadzący p. Kamila Schwarz
 5. Zajęcia Dzierganki kl.IV-V – co druga środa  godz.14:20-15:55 – prowadzący p. Jolanta Kulikowska
 6. Zajęcia Dzierganki kl.VI-VIII – poniedziałek godz.15:10-15:55) – prowadzący p. Jolanta Kulikowska
 7. Zajęcia plastyczne „Kreatywka” 3-4 zamiennie z kl. 1-2 – czwartek godz. 15.10-15.55- prowadzący  p. Małgorzata Miechowska
 8. Zajęcia taneczne grupa zaawansowana –  środa godz. 15.10-15.55- prowadzący p. Beata Kącicka
 9. Samorząd Uczniowski- prowadząca Agnieszka Rusakiewicz

ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE

Dodatkowe zajęcia , których grafik ustalany jest przez osoby prowadzące

 • Zajęcia logopedyczne dla kl. 0-3- prowadząca p. Aleksandra Modzelewska
 • Terapia pedagogiczna- prowadząca p. Małgorzata Miechowska
 • Terapia ręki- prowadząca p. Karolina Hałas

Zajęcia dodatkowe

Rok szkolny 2019/2020

 • Parkur – zajęcia ogólnorozwojowe – piątek 15.10
 • Zajęcia wspierające dla kl. 1-2 środa godz. 14.10-14.55, adla kl. 3 wtorek godz. 14.10-14.55. Prowadzą wychowawcy klas.
 • Terapia ręki dla uczniów kl.1 – piątek godz. 10.20 i 12.10
 • Zajęcia taneczne – kl. 0-3 piątek godz. 14.10- 14.55, a grupa zaawansowana – wtorek godz. 15.05-15.50. Prowadzi p. Beata Kącicka.
 • Slimy – środa godz. 14.10-14.55 i godz. 15.05- 15.50. Prowadzi p. Karolina L.
 • Zuchy – poniedziałek godz. 17.00
 • Robotyka dla juniora z klocków Lego – Bricks 4 kidz- czwartek godz. 14.10-14.55 ( 1 grupa), godz. 15.00-15.45 (2 grupa).
 • Zabawy z językiem hiszpańskim dla klas 1-3 wtorek godz. 15.05-15.55 (co dwa tygodnie). Prowadzący Anna Dusza
 • Kuchcikowo z j. angielskim – dla kl. 1-3- piątek godz. 14.10-14.55 (co dwa tygodnie). Prowadzi p. Małgosia Walaszczyk
 • Młody odkrywca – dla kl. 2- czwartek godz. 14.10-14.55. Prowadzi p. Kasia Mieloszyńska.
 • Przygotowanie do Kangurka – dla kl. 2-3- środa godz. 15.00-15.45. Prowadzi p. Kasia Mieloszyńska.
 • Zręczne rączki – zajęcia kreatywne dla kl. 0-1 i kl. 2-3 (zamiennie)- wtorek godz. 14.10-14.55. Prowadzi p. Magda Studzińska (zapisy u p. Dyrektor).
 • Zajęcia logopedyczne – terminy ustalane indywidualnie lub w dwuosobowych grupach. Prowadzące: p. Magda Smerek- kl. 0, 2 i 3, p. Ola Modzelewska – kl.1.
 • Gra na ukulele – grupa początkująca – wtorek godz.15.10- 15.55, a grupa zaawansowana – 14.10. Prowadzi p. Asia Wołoszyk.
 • Gra na flecie prostym lub okarynie – termin do ustalenia (początki indywidualnie). Prowadzi p. Kasia Dzierżanowska.
 • Klub Liderów– spotkania wolontariuszy- środa godz. 15.30. Prowadzi p. Ola Mróz.
 • Zajęcia wyrównawcze z j .polskiego dla kl. 4-6- termin do ustalenia. Prowadzi p. Kasia Dzierżanowska.
 • Pogotowie matematyczne dla kl. 5-6 wtorek godz. 15.10-15.55. Prowadzi p. Włodek Piotrowski.
 • Zajęcia przygotowujące do konkursów matematycznych dla kl. 8- termin ustalany na bieżąco. Prowadzi p. Włodek Piotrowski.
 • Zajęcia przygotowujące do konkursów matematycznych i informatycznych dla kl. 6-7 w formie pracy indywidualnej w domu i omawianiu wyników podczas spotkań w piatki godz. 14.10-14.55. Prowadzi p. Alina Styrna
 • Zajęcia projektowania i drukowania w technologii 3D dla kl. 5-8 – wtorek godz.15.00-16.00.
  Zajęcia odbywać się będą w cyklach 4 zajęć dla każdej grupy, których kolejność ustali prowadząca p. Alina Styrna.
 • Zajęcia wyrównawcze z j. hiszpańskiego (szczególnie dla nowych uczniów) – czwartek godz. 8.30-9.15. Prowadzi p. Ania Dusza.
 • Socjogrupa – „Aby być odważniejszym” – środa godz. 14.10-14.55. Prowadzi p. Ola Mróz.
 • Atlas – podstawowa orientacja w odczytywaniu mapy dla wszystkich zainteresowanych, zakręconych i potrzebujących wsparcia w tej dziedzinie – terminy do ustalenia. Prowadzący p. Mirek Pawlik.
 • Organizacja wystaw artystycznych – fotografia, malarstwo, rzeźba, rysunek…- chętni zgłaszają się do p. Mirka Pawlika i współuczestniczą wraz z Rodzicami w tworzeniu wydarzenia.
 • Samorząd Uczniowski – terminy spotkań ustalane na bieżąco. Prowadzi p. Agnieszka Rusakiewicz.
 • Zajęcia przygotowujące do egzaminu – klasa VIII – j. angielski, j. polski, matematyka: piątek, godz. 14:10 – 14:55 (według osobnego harmonogramu).

Zajęcia dodatkowe

Rok szkolny 2018/2019