Strona główna » O gimnazjum

O gimnazjum

O gimnazjum


Gdyńska Szkoła Społeczna- Gimnazjum  powstała w 1999 r, jako  jedna z dziewięciu szkół w Polsce, objęta jest patronatem Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA.
Organem prowadzącym szkołę jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Integracji „Tacy Sami”,
która jest organizacją pożytku publicznego.  Więcej…

Na każdym poziomie edukacji tworzona jest jedna klasa, maksymalnie 18-osobowa.

W szkole nauczane są trzy języki obce: j. angielski (dla wszystkich),  j. niemiecki i j. hiszpański (do wyboru) z podziałem na grupy zaawansowania. Ze względu na zwiększoną ilość godzin, przedmioty typu:  j. polski, matematyka, historia czy geografia realizowane są w poszerzonym zakresie, zaś realizację programu z przedmiotów typu biologia, chemia i fizyka rozłożono na trzy lata.

Uczniowie mają możliwość wyboru zajęć sportowych, w których chcieliby uczestniczyć, np. piłka nożna, koszykówka, siatkówka; które odbywają się w wynajmowanej przez szkołę sali na terenie pobliskiej Akademii Morskiej, a także zajęć na basenie. W szkole działa Szkolne Koło Turystyczne organizujące wycieczki krajoznawczo-turystyczne.

Uczniowie udzielają się w pracach Samorządu Szkolnego, inicjując różnego rodzaju szkolne imprezy np. spotkanie z Mikołajem i elfami, Dzień Nauczyciela, noc w szkole, Dzień Dziecka na sportowo, czy na rzecz innych, np.: sztab WOŚP-u , festyny rodzinne, podczas których wspieramy akcje charytatywne, np.: Bieg Charytatywny „Skrzydła u nóg”, akcja „Parada żonkilowa” na rzecz Hospicjum św. Wawrzyńca.

Gimnazjaliści szkolą się jako wolontariusze, dzięki stowarzyszeniu KLANZA, i biorą udział, jako wolontariusze opiekujący się młodszymi dziećmi, w półkoloniach zimowych i koloniach letnich organizowanych przez Stowarzyszenie, a także prowadzonych przez animatorów Klanzy  festynach odbywających się na terenie naszego województwa.

Do szkoły uczęszczają także uczniowie niewidomi i słabowidzący. Jest to jedna z pierwszych szkół w Polsce, która zaczęła przyjmować i nauczać dzieci niewidome w miejscu zamieszkania, bez skazywania ich na wyjazd z rodzinnego domu i pobyt w internacie, a także jedyna szkoła w województwie pomorskim, w której na tak dużą skalę naucza się w integracji dzieci z dysfunkcją wzroku. Daje to niepełnosprawnej młodzieży możliwość lepszego startu w dorosłe życie, a uczniów pełni sprawnych zaznajamia z problemami osób niewidomych, uczy wzajemnych, serdecznych relacji i uwrażliwia na potrzeby innych. Gimnazjaliści uczą się też wspólnego pokonywania wielu barier i stereotypów również dzięki uczestnictwu w wielu warsztatach  społecznościowych organizowanych przez szkołę i inne placówki, np.: gdyńską „Wymiennikownię”.

W ramach działań edukacyjnych połączonych z integracją w szkole organizuje się kilkudniowe wycieczki lub wyjazdy w góry, zajęcia dodatkowe, wyjścia do kina, teatru, czy na wystawy oraz prowadzi zajęcia artystyczne i Galerię Sztuki Szkolnej.

Uczniowie realizują szereg projektów multiprzedmiotowych np. gra komputerowa ”Gwiezdne wojny, najdalsze rubieże”, prezentacja multimedialna „Układ słoneczny” czy „Ptaki na naszych podwórkach” prezentowane w młodszych klasach, a także uczniom w innych szkołach np. w gimnazjum w Redzie czy w Rumii. Często sami inicjują projekty np. na rzecz Dziennego Domu Opieki Społecznej przy MOPS w Gdyni – „Gimnazjalisci dla seniora”, czy na rzecz Schroniska dla zwierząt w Dabrówce – „Buda dla psa- gimnazjaliści dla zwierzaka”


Co dajemy Waszym dzieciom?

 • Klasy gimnazjalne z rozszerzonym programem jezyka angielskiego (podział klas na grupy według stopnia zaawansowania).
 • Szkoła mała – wszystkie dzieci dobrze znane, obcy nie „kręcą się” po szkole.
 • Małe klasy – nauczyciel ma czas dla każdego ucznia, zna jego mocne i słabe strony, umiejętnie wspiera (grupa do 18 osób).
 • Metody i formy pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.
 • Od 2012 roku prowadzone są treningi Bioofeedback z użyciem specjalistycznego sprzętu.
 • Rozszerzony program języka polskiego i matematyki.
 • Język angielski – 5 godzin w tygodniu (4 obowiązkowo + 1 dodatkowo:) – przygotowyjemy do FCE
 • Język niemiecki lub hiszpański – 2 godziny w tygodniu.
 • przygotowujemy do państwowych egzaminów językowych
 • Wf realizowany w formie fakultetów do wyboru (basen, siatkówka, koszykówka, piłka nożna, judo, Szkolne Koło Turystyczne)
 • Możliwość zdobycia karty pływackiej, rowerowej i motorowerowej.
 • Liczne koła zainteresowań – odbywają się zaraz po lekcjach.
 • Rodzice współuczestniczą przy organizacji życia szkoły.
 • Nauczyciele zawsze dostępni na indywidualne rozmowy, wszelkie problemy wychowawcze rozwiązujemy natychmiast, poprzez bieżące spotkania i rozmowy z rodzicami.
 • Terapia pedagogiczna i opieka psychologiczna.
 • Doradztwo zawodowe dla klas III gimnazjum.
 • Warsztaty edukacyjne realizowane we współpracy z Akadamią Medyczną w labolatorium chemicznym.
 •  Zajęcia z nauki udzielania pierwszej pomocy.
 • NOWOŚĆ!!! Treningi Biofeedback!

Film o naszej


 

 

 


 


Nasza Szkoła


 

 

 

Gdyńska Szkoła Społeczna założona została przez grupę nauczycieli i rodziców w 1990r.

 

Placówka jest prowadzona przez Stowarzyszenie Nauczycieli w Gdyni z siedzibą przy ul. Kapitańskiej 37.

W kwietniu 2005 roku stowarzyszenie zmieniło nazwę na:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Integracji „TACY SAMI”
oraz otrzymało status organizacji pożytku publicznego.


 

 

 


 


Misja Szkoły 


Chcemy, aby nasza szkoła była miejscem, do którego dzieci przychodzą z radością.

 

 

Radość ta powoduje, że uczą się chętnie i lepiej, są bardziej odpowiedzialne za siebie i innych.

 

Przygotowują się ,aby w dorosłym życiu osiągnąć sukcesy.

 

 

 Dziecko w centrum naszej uwagi:

 

 

 

 

 • rozbudzanie zainteresowań dzieci,
 • wynajdowanie szczególnych talentów i predyspozycji u każdego dziecka,
 • rozumienie jego potrzeb i emocji,
 • odpowiedzialne kierowanie dzieckiem,
 • wspólna praca wychowawcza z rodzicami.

 

 

 Szczególną opieką otaczamy dzieci niewidome i niedowidzące.

 

 

 


 

 

 Na co kładziemy nacisk

 

 

 

 Staramy się, aby uczeń bardzo dobrze czuł się w murach szkolnych, aby zajęcia lekcyjne były ciekawe i na wysokim poziomie.

 

 

 

 Dzięki niewielkim klasom nauczyciele mają możliwość nawiązania indywidualnego kontaktu z każdym uczniem.

 

 

 


 

 

 


 


Co nas wyróżnia

 

 

 

  

 

 

 

  

 

W październiku 2003r. otrzymaliśmy tytuł „Szkoły z Klasą”.
W 2002 roku Gdyńska Szkoła Społeczna otrzymała medal w konkursie „Gdynia bez barier”.
W naszej szkole uczą się również uczniowie niedowidzący i niewidomi, co pozwala przełamać wiele barier wśród młodzieży.
Dzięki max. 16 uczniom w klasie możemy indywidualnie podchodzić do każdego ucznia.

 

 

 

Korzyści z integracji dla dzieci widzących:

 • uczą się wrażliwości społecznej i szerszego postrzegania świata;
 • uczą się współpracy z różnymi ludźmi.
  Korzyści z integracji dla dzieci niewidzących:
 • są takimi samymi członkami społeczności – co w dorosłym życiu ułatwi im funkcjonowanie;
 • uczą się blisko domu, a nie daleko od rodziny, emocjonalnie zdrowsze.
  Nasi absolwenci dostają się do najlepszych trójmiejskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych!