Rekrutacja


Gdyńska Szkoła Społeczna

Informujemy, że trwa nabór uzupełniający do kl. III-VIII na rok szkolny 2020/2021.

Nabór do klas 0-I został zamknięty. Uruchomione zostały  listy rezerwowych.

Rozpoczął się też nabór na rok szkolny 2021/2022.
Liczy się kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona.


OPŁATY

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Stowarzyszenia – organu prowadzącego szkołę, czesne od września 2017 r. wynosi:

 • 800 zł – klasa I – VIII sp.

Zniżki:

 • 650 zł – za rodzeństwo (dwoje)
 • 610 zł – za rodzeństwo ( troje i więcej)

Wpisowe:

 • 700 zł -jednorazowo przy podpisaniu umowy

Wpłaty czesnego prosimy kierować na konto: 
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Integracji „Tacy Sami54 1440 1026 0000 0000 0363 2768

Istnieje również możliwość wpłaty czesnego w sekretariacie szkoły.

Zasady rekrutacji do kl. 0-VIII szkoły podstawowej:

 1. Rozmowa dziecka ze szkolnym psychologiem.
 2. Rozmowa rodziców z wychowawcą klasy.
 3. Uczniowie od klasy II – III piszą test z j. angielskiego, warunkujący przydział do grupy językowej.
 4. Uczniowie klas IV-VIII piszą test multiprzedmiotowy (matematyka, j. polski, historia, przyroda)
 5. W przypadku chęci zapisu dziecka od klasy II,  należy dostarczyć:
  – świadectwo  z poprzedniej klasy,
  – oceny z półrocza danej klasy, jeśli zmiana szkoły następuje w drugim półroczu
  – oraz opinię lub orzeczenie z poradni, jeśli takie dziecko posiada.

 


KWESTIONARIUSZ KONTAKTOWYInformujemy, że wypełnienie i przekazanie kwestionariusza jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacyjnego.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej „Rodo”, informujemy Państwa, że:

– Administratorem danych jest Gdyńska Szkoła Społeczna (ul. Kapitańska 37, 81-249 Gdynia), zwana dalej „GSS”;

– celem przetwarzania podanych przez Państwa danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji do GSS (zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b Rodo);

– podanie danych jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia wniosku o przyjęcie do GSS oraz ewentualnego zawarcia umowy;

– dane będą przechowywane przez okres 1 roku od zakończenia procesu rekrutacji;

– w przypadku podpisania umowy podane przez Państwa dane zostaną przetworzone na potrzeby wprowadzenia ucznia do Ewidencji Uczniów GSS oraz podjęcia dalszych czynności związanych z realizacją umowy i przejęciem obowiązku szkolnego przez GSS;

– przysługuje Państwu prawo dostępu do przekazanych danych, a także do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

– kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: gdynia@gss.edu.pl