ZIK


Zespół Intwerwencji Kryzysowej

Członkowie Zespołu Interwencji Kryzysowej (ZIK):

Katarzyna Dzierżanowska – terapeuta

Marlena Wodeńska –psycholog

Tomasz Wołoszyk – pedagog

 

Zespół Interwencji Kryzysowej powstał aby wspomagać działania wychowawcze rodziców i nauczycieli Gdyńskiej Szkoły Społecznej pomagać w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, związanych z emocjami i procesem edukacyjnym. Jesteśmy po to aby wspierać i wspomagać osoby tego potrzebujące oraz działać wówczas, kiedy codzienność nas przerasta J 

 

W zakres obowiązków ZIK wchodzą:

  • Wspieranie uczniów w pokonywaniu własnych trudności emocjonalnych, społecznych lub edukacyjnych.
  • Praca nad emocjonalnymi i społecznymi problemy uczniów.
  • Wspomaganie rodziców w sytuacjach trudnych dla niego lub jego dziecka.
  • Pomoc w szukaniu wsparcia dla uczniów z większymi trudnościami emocjonalnymi, edukacyjnymi w innych, specjalistycznych placówkach.
  • Organizowanie szkoleń dla grona pedagogicznego, rodziców i uczniów naszej szkoły.
  • Wspomaganie dzieci w rozwoju własnych wyjątkowych umiejętności i zdolności.
  • Wspieranie nauczycieli w procesie wychowawczym np. podczas warsztatów w ramach lekcji wychowawczych.
  • Wspieranie i wspólne poszukiwanie rozwiązań w sytuacjach trudnych, konfliktowych i kryzysowych wraz z dziećmi i rodzicami.

 

Spotkania ZIK odbywają się co tydzień w środy o godzinie 9.25

Kontaktować można się z nami za pośrednictwem Librusa, pisząc do jednego z członków Zespołu Interwencji Kryzysowej lub poprzez wychowawcę/ Dyrekcję.

Jesteśmy aby wspierać uczniów, rodziców i nauczycieli.