Judo


Zajęcia z elementami judo to przede wszystkim trening sprawności i umiejętności