Samorząd Uczniowski


OPIEKUN: Agnieszka Rusakiewicz

SKŁAD NOWEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2018/2019

SZKOŁA PODSTAWOWA KL. 4-6

PRZEWODNICZĄCY – Leon Kropiewnicki (kl. 5b)

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO – Zuzanna Godnicz (kl. 7)

SEKRETARZ – Julia Włodarczyk kl. 6

MEDIATOR  – Karina Kącicka (kl.4a)

  

KL. 8 SP i GIMNAZJUM

 PRZEWODNICZĄCY – Krzysztof Kusz (kl. 3 gim.)

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO – Natalia Potrykus (kl. 8)

SEKRETARZ – Magdalena Pilarska (kl. 8)

MEDIATOR  – Kornelia Kącicka (kl. 3 gim)

   

GRATULUJEMY!!!


AKTUALNOŚCI


Samorząd Uczniowski GSS na Cmentarzu Witomińskim.

Jak co roku, po koniec października, delegacja uczniów Gdyńskiej Szkoły Społecznej
udała się na cmentarz, aby zadbać o groby tych, o których już nikt nie pamięta…

FOTORELACJA


nocowanie w szkole

Trochę, jak po bitwie 😉 a to po prostu klasy 7, 8 i 3 gimnazjum spały w szkole.
Choć spały to dużo powiedziane, zasnęły o 5, a wstały koło 7 😀
Ten weekend na pewno prześpią 🙂


Delegacja GSS w hołdzie Admirałowi Floty – Józefowi Unrugowi

Dnia 2 października 2018r., delegacja Gdyńskiej Szkoły Społecznej,
obok rodziny Zmarłych, najwyższych władz naszego państwa, władz samorządowych
i przedstawicieli wojska polskiego oraz licznych organizacji i instytucji,
miała zaszczyt wziąć udział w uroczystościach pogrzebowych śp. Admirała Floty Józefa Unruga i Jego Małżonki śp. Zofii Unrug.
Serdecznie dziękujemy p. Maciejowi Kącickiemu za umożliwienie uczniom naszej szkoły udziału w tak doniosłym dla Gdynian i wszystkich Polaków wydarzeniu.

FOTORELACJACzym jest samorząd uczniowski?

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Członkiem samorządu uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy.

Niezależnie od tego, jak bardzo jesteś zaangażowany w życie szkoły – masz prawo wpływać na to, co się w niej dzieje. Możesz z tego prawa korzystać na różne sposoby – organizując szkolną drużynę piłki nożnej lub projekcje filmowe dla kolegów, uczestnicząc w spotkaniach koła miłośników RPG czy koła historycznego, dekorując salę gimnastyczną na imprezę karnawałową, pisząc artykuły do szkolnej gazetki, tworząc stronę internetową lub organizując wystawę fotografii. Te i wiele innych działań uczniowskich to właśnie aktywność samorządu uczniowskiego – możliwości jest tyle, że każdy może znaleźć coś dla siebie!

Samorząd uczniowski jest organizacją działająca na rzecz uczniów i zarządzana przez uczniów. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych. To uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował. Dlatego pole działania samorządu jest właściwie nieograniczone.

Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Samorząd poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły, może współdecydować o sprawach jej dotyczących. Ustawa o systemie oświaty mówi, że Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

Samorząd jest organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli, mogą uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu. Daje to każdemu uczniowi szansę znalezienia swojego miejsca w szkole.