Rekrutacja


OPŁATY

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Stowarzyszenia – organu prowadzącego szkołę, czesne od września 2017 r. wynosi:

 • 800 zł – klasa I – VIII sp.

Zniżki:

 • 650 zł – za rodzeństwo (dwoje)
 • 610 zł – za rodzeństwo ( troje i więcej)

Wpisowe:

 • 700 zł -jednorazowo przy podpisaniu umowy

Wpłaty czesnego prosimy kierować na konto: 
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Integracji „Tacy Sami54 1440 1026 0000 0000 0363 2768

Istnieje również możliwość wpłaty czesnego w sekretariacie szkoły.

Zasady rekrutacji do kl. 0-VIII szkoły podstawowej:

 1. Rozmowa dziecka ze szkolnym psychologiem.
 2. Rozmowa rodziców z wychowawcą klasy.
 3. Uczniowie od klasy II – III piszą test z j. angielskiego, warunkujący przydział do grupy językowej.
 4. Uczniowie klas IV-VIII piszą test multiprzedmiotowy (matematyka, j. polski, historia, przyroda)
 5. W przypadku chęci zapisu dziecka od klasy II,  należy dostarczyć:
  – świadectwo  z poprzedniej klasy,
  – oceny z półrocza danej klasy, jeśli zmiana szkoły następuje w drugim półroczu
  – oraz opinię lub orzeczenie z poradni, jeśli takie dziecko posiada.

 

Rozpoczęły się zapisy na rok szkolny 2018/2019!

Liczy się kolejność zgłoszeń, a ilość miejsc ograniczona.


NABÓR DO KLASY 2 i 3 GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2017/2018 

Warunki rekrutacji:

 1. Podstawą jest rozmowa  rodziców z wychowawcą klasy i ucznia ze szkolnym psychologiem oraz napisanie testu multiprzedmiotowego.
 2. Napisanie przez ucznia testu z j. angielskiego, którego wynik warunkuje przydział do grupy językowej
  (grupy zróżnicowane ze wzgledu na poziom zaawansowania)
 3. Dostarczenie dokumentów- oceny z semestru oraz świadectwa ukończenia klasy VI i wyników sprawdzianu OKE.