Co dajemy Waszym dzieciom?


 • Szkoła mała – wszystkie dzieci dobrze znane, obcy nie "kręcą się" po szkole.
 • Małe klasy – nauczyciel ma czas dla każdego dziecka, zna jego mocne i słabe strony, umiejętnie wspiera (grupa do 18 osób).
 • Metody i formy pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.
 • Zajęcia prowadzone metodą projektów w oparciu o naukę przez doświadczenie (lekcje muzealne, teatralne, kinowe, warsztaty terenowe) oraz  z wykorzystaniem elementów metody Weroniki Scherborn, metody Dobrego Startu, ortofrajdy oraz Dennison'a.
 • PRZYGOTOWUJEMY DO PAŃSTWOWYCH EGZAMINÓW JĘZYKOWYCH
 • Od 2012 roku prowadzone są treningi Bioofeedback z uzyciem specjalistycznego sprzętu.
 • Szereg działań edukacyjno-integracyjnych realizowanych w formie jednodniowych wycieczek i kilkudniowych wyjazdów, półkolonii zimowych i kolonii letnich.
 • Język angielski – 3 – 6 godzin w tygodniu z rozszerzonym programem (podział klas na grupy według stopnia zaawansowania)
 • Język hiszpanski lub niemiecki – 2 godziny w tygodniu w klasach IV – VI jako drugi język obowiązkowy.
 • Zajęcia na basenie (1 godzina w tygodniu).
 • W klasach 0 – III w ramach jednej godziny w-f zajęcia ogólnorozwojowe z elementami judo w Uczniowskim Klubie Sportowym "Galeon" w Gdyni.
 • W klasach IV – VI zajęcia wf-u realizowane w formie fakultetów
 • Możliwość zdobycia karty pływackiej, rowerowej i motorowerowej.
 • Gimnastyka korekcyjna oraz zajęcia ogólnorozwojowe.
 • Tańce integracyjne z czterech stron świata – w ramach zajęć z wychowawcą w kl. I – III
 • Tańce dyskotekowe – w ramach zajęć z wychowawcą w kl. I – III, a w klasach starszych, jako zajęcia dodatkowe.
 • Liczne koła zainteresowań – odbywają się zaraz po lekcjach.
 • Rodzice współuczestniczą przy organizacji życia szkoły.
 • Nauczyciele zawsze dostępni na indywidualne rozmowy, wszelkie problemy wychowawcze rozwiązujemy natychmiast, poprzez bieżące spotkania i rozmowy z rodzicami.
 • Terapia pedagogiczna i opieka psychologiczna.
 • Zajęcia logopedyczne.
 • Zajęcia z nauki udzielania pierwszej pomocy.
 • Zajęcia szachowe w klasach "0" – III, a w klasach starszych, jako zajęcia dodatkowe
 • NOWOŚĆ!!! Treningi Biofeedback!
 • Dzieci klas "0" – III mają zapewnioną opiekę świetlicową od 07.00 do 17.00
  Świetlica dla klas IV – VI w godzinach 14.00 – 17.00.

Nasza SzkołaGdyńska Szkoła Społeczna założona została przez grupę nauczycieli i rodziców w 1990r.

Placówka jest prowadzona przez Stowarzyszenie Nauczycieli w Gdyni z siedzibą przy ul. Kapitańskiej 37.

W kwietniu 2005 roku stowarzyszenie zmieniło nazwę na:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Integracji "TACY SAMI"
oraz otrzymało status organizacji pożytku publicznego,

Misja Szkoły
Chcemy, aby nasza szkoła była miejscem, do którego dzieci przychodzą z radością.
Radość ta powoduje, że uczą się chętnie i lepiej, są bardziej odpowiedzialne za siebie i innych.
Przygotowują się ,aby w dorosłym życiu osiągnąć sukcesy.
Szczególną opieką otaczamy dzieci niewidome i niedowidzące.


Na co kładziemy nacisk 
Staramy się, aby uczeń bardzo dobrze czuł się w murach szkolnych, aby zajęcia lekcyjne były ciekawe i na wysokim poziomie.
Dzięki niewielkim klasom nauczyciele mają możliwość nawiązania indywidualnego kontaktu z każdym uczniem.


Co nas wyróżnia

 • W 2002 roku Gdyńska Szkoła Społeczna otrzymała medal w konkursie "Gdynia bez barier".
  W naszej szkole uczą się również uczniowie niedowidzący i niewidomi, co pozwala przełamać wiele barier wśród młodzieży.

   

   

  Korzyści z integracji dla dzieci widzących:

  – uczą się wrażliwości społecznej i szerszego postrzegania świata;
  – uczą się współpracy z różnymi ludźmI

          Korzyści z integracji dla dzieci niewidzących:

           – są takimi samymi członkami społeczności – co w dorosłym życiu ułatwi im funkcjonowanie;
           – uczą się blisko domu, a nie daleko od  rodziny, emocjonalnie zdrowsze.

 • W październiku 2003r. otrzymaliśmy tytuł „Szkoły z Klasą”.
 • W 2010 roku szkoła otrzymała tytuł "Szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją".
 • Od roku 2016 nalezymy do POMORSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE.
 • Dzięki max. 18 uczniom w klasie możemy indywidualnie podchodzić do każdego ucznia.
 • Nasi absolwenci dostają się do najlepszych trójmiejskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych!