Archiwum dnia: 25 lutego 2018


REKRUTACJA Informujemy, że wypełnienie i przekazanie kwestionariusza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacyjnego. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej „Rodo”, informujemy Państwa, że: […]